Redaktörstjänst
Till priser

Vad gör en redaktör?

Redaktörstjänst

 

Har du redan gjort en lektörsläsning? Behöver du någon som ger ditt manus knivskarp och detaljerad återkoppling? Någon som vänder på varje ord?

Som redaktör tittar jag på samma saker som i lektörsläsningen, men går djupare in i varje analys. Jag tar ett helhetsperspektiv och söker logiska luckor, tittar på karaktärer, dramaturgi, tempus, perspektiv och dialog. Utöver det kommenterar jag löpande i manuset där jag ser språkliga förbättringsmöjligheter (ej korrekturläsning!) som tex. upprepningar, syftningsfel och haltande dialog.

Jag återkommer till dig med ärlig och konstruktiv feedback. Jag lämnar ett 10 -20 sidor långt utlåtande (Word 1,5 radavstånd) och ger förslag på handlingsplan för manuset med varje åtgärd detaljerat beskriven och prioriterad.

När du hunnit läsa och börjat bearbeta återkopplingen bokar vi ett 120 minuter långt uppföljningssamtal (frivillig) där du kan ställa dina frågor angående utlåtandet (måste bokas inom två veckor efter mottaget utlåtande för att vara kostnadsfritt).

Redaktörsuppdrag bokas löpande i mån av tid. Prisförslag finns under prisfliken, men rekommendationen är att vi gemensamt kommer överens om vilken typ av redaktörshjälp du behöver och sätter i hop ett paket utefter dina behov.

 

Kontakta Manusdoktorn

Manusdoktorn.com
info@manusdoktorn.com

073-6228377 (Lina Areklew)

%d bloggers like this: